SAYILAR

1.SAYI

EDİTOR YAZISI PLATON’UN DEVLETİNDE TOPLUMSAL SINIFLAR VE KONUMLARI, Abdurrahman MENGİ, ss. 1-7 KİŞİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLAR 7-24, Akif AKTO, ss. 8-24 MODERNİZM, MODERNLİK VE METNİ ANLAMA, Ferhat KÖMÜR, ss. 25-38 EĞİTİMİN AHLAKİ BİR GEREKSİNİMİ ELEŞTİREN VATANDAŞ, Halil Rahman AÇAR, ss. 39-46 M. WATT’IN KUR’AN’A GİRİŞ’İ ÜZERİNE, (Kitap Değerlendirmesi) ss. 47-50

2.SAYI

1_ZİHNİYETLERİN EPİSTEMOLOJİK OLUŞUMLARI, Bülent KARATAŞ, ss. 1-3 EVRENSELLİK VE YERELLİK, Ali ESEN, ss. 4-11 ANTONİO GRAMSCİ’NİN FELSEFESİ VE ELEŞTİREL TUTUMU, Şengül YAVUZ, ss. 12-16 PROF. DR. AHMET İNAM’IN FELSEFİ ARAYIŞLARI, Ali ESEN, ss. 17-22 DOÇ. DR. FİKRET BAŞKAYA VE AZGELİŞMİŞLİK, Çetin SARI, ss. 23-28

3.SAYI

PROF. DR. AHMET İNAM’IN YERELLİK GÖRÜŞÜ, Bülent KARATAŞ, ss. 1-7 ANTONİO GRAMSCİ’NİN DEVLET VE TOPLUMLARA BAKIŞI, Şengül YAVUZ, ss. 8-17 PROF. DR. COŞKUN CAN AKTAN’IN TOPLUM VE DEVLET ARAYIŞI, Bahri SÜREN, ss. 18-27 İDEALİST VE MATERYALİST ZİHNİYETLER, Bülent Karataş, ss. 28-34

4.SAYI

BİLGİ KURAMINDA FİZİKTEN METAFİZİĞE, Afşar TİMUÇİN, ss. 1-12 BİLİMDE EĞRETİLEME, Halil Rahman AÇAR, ss. 13-15 P. FEYERABEND VE ÇOĞULCULUK, Mehtap DOĞAN, ss. 16-26 CEMAL YILDIRIM’IN BİLİME YAKLAŞIMI, Ali TATLI, ss. 27-34 DOĞAN ÖZLEM VE TARİH FELSEFESİNE YAKLAŞIMLAR, Ünal YAĞŞİ, ss. 35-53 KARL POPPER VE METAFİZİK, Mehtap DOĞAN, (Kitap Tanıtımı), ss. 54-58

5.SAYI

BİREY KUR’ĀN’I ÖZGÜRCE YORUMLAYABİLİR Mİ?, Bilal SAMBUR, ss. 1-7 THE QUR’ĀN - AS THE MAIN IDEA OF ISLAM THAT HAS NOT WHOLLY REALIZED ITS POTENTIAL, Konul Bunyadzade, ss. 8-13 EXPLORING THE RELEVANCE OF HISTORICAL ACCOUNTS FOR UNDERSTANDING THE MEANING AND MESSAGE OF THE HOLY QUR’ĀN, Mukhtar Umar Bunza, ss. 14-22 A STUDY ON GENDER EQUALITY IN QURANIC PERSPECTIVE AND SISTERS IN ISLAM VIEW, Norzulaili Mohd Ghazali, ss. 23-33 QURʾĀNIC FIREBRANDS: QUOTING THE QURʾĀN IN THEORY AND PRACTICE IN PRE-MODERN ARABIC LITERATURE, Bilal Orfali, ss. 34-43

6.SAYI

THE PRINCIPLES OF THE QUR’ĀN FOR ITS OWN UNDERSTANDING, Muhammad al-Ghazali, s. 1-11 KUR’ÂN-I KERİM’E DİLSEL YAKLAŞIMLAR, Salih Akdemir, s. 12-97 FUNDAMENTALS OF UNDERSTANDING THE MESSAGE OF HOLY QURĀN, Muhammad Zubair, s. 98-110 QUR’ĀN HAS MANY FACES: IT IS DHŪ WUJŪH, Gerhard Bowering, s. 111-117 INTERDISCIPLINARY APPROACH TO INTERPRETATION OF QURAN: INTERPRETATIVE METHOD OF MULLA SADRA, Janan Izadi, s. 118-125